Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Stručni ispiti za muzejska zvanja

Stupanjem na snagu pravilnika O uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10) od 11. kolovoza 2010. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci(NN 112/2011) od 30. rujna. 2011. godine uređen je način polaganja stručnih ispita za muzejska stručna zvanja, stručne poslove i pomoćne stručne poslove utvrđene Zakonom o muzejima (NN 142/98) od 28. listopada 1998. godine, i izmjenama i dopunama zakona o muzejima (NN 65/09) od 28. svibnja 2009. godine, i to za zvanja kustosa, dokumentarista, muzejskog pedagoga, informatičara, restauratora, preparatora, muzejskog tehničara i fotografa.

 

 
 

STRUČNI ISPITI ZA MUZEJSKA ZVANJA

ISPITNI ROK PROSINAC 2015.

 

Odluke povjerenstva za polaganje stručnih ispita su objavljene 30.3.2016.

Dokumente možete pogledati na linkovima 

Odluke_povjerenstva_za polaganje stručnih ispita kustosi 2016. (.pdf)

Odluke povjerenstva za polaganje stručnih ispita ostala zvanja 2016. (.pdf)

Molimo kandidate da primitak obavijesti potvrde putem maila na tamara@mdc.hr.

 

 

Prijave u za rok u prosincu 2016. Primat će se od 1.6.2016. do 1.9.2016.

Formulare za prijavu kandidati mogu pronaći na linku http://www.mdc.hr/hr/strucni-ispiti/kako-se-prijavljuje-ispit/

Kandidati kod popunjavanja formulara br. 4 (prijedlog teme i mentora za izradu stručnog rada) odabiru mentora sa liste mentora i ispitivača s linka http://www.mdc.hr/hr/strucni-ispiti/clanovi-povjerenstva-i-ispitivaci/

 

Plaćanje stručnog ispita

Cijena se formira ovisno o broju predmeta koje je kandidat dužan položiti.

Osnovni trošak (troškovi Povjerenstva i mentora za izradu stručnog pismenog rada) = 1.326,00 kn

+ 1 ispit = 1.530,00

+ 2 ispita = 1.734,00

+ 3 ispita = 1.938,00

+ 4 ispita = 2.142,00

+ 5 ispita = 2.346,00

Iznos se uplaćuje po dobivenom računu. Uplata se vrši na žiro-račun MDC-a.

Uplata se izvršava odmah po primitku računa (cca 20 dana prije održavanja). Ukoliko se navedena sredstva ne uplate u predviđenom roku, kandidat neće moći pristupiti polaganju stručnog ispita.

Odustanak od polaganja stručnog ispita

Ispit se može odjaviti najkasnije radna 3 radna danaod predviđenog roka.

Ako je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne pristupi ispitu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, nema pravo na povrat sredstava uplaćenih za polaganje stručnog ispita.

Prijave za rok u prosincu 2016. primat će se zaključno s 01.09.2016.


Kontakt:

tamara@mdc.hr

tel. 01 48 47 897

Tajnik Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci

Tamara Tomašković