Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Članovi povjerenstva, lista ispitivača i lista mentora

Povjerenstva | Lista ispitivača | Lista mentora

 

 

Povjerenstva

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci ("Narodne Novine", br. 97/10, 112/11), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća ministrica kulture imenuje:


Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos

predsjednica

• Željka Bosnar-Salihagić, viša kustosica (Tiflološki muzej, Zagreb)

zamjenica predsjednice

• Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (u mirovini)

članovi povjerenstva

• mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

zamjenici članova povjerenstva

• Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

• Smiljana Petr-Marčec, muzejska savjetnica (Muzej Međimurja, Čakovec)

 

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf

predsjednik

• Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

zamjenik predsjednika

• mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator, (Sveučilište u Dubrovniku)

članovi povjerenstva

• Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

zamjenici članova povjerenstva

• Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

tajnica povjerenstava

• Tamara Tomašković, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, 10000 Zagreb, tel: 01/ 48 47 897; email: tamara@mdc.hr

 

Lista ispitivača i zamjenika ispitivača za pojedine predmete

Opći dio - zakoni

• mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

 

Posebni dio

Muzeologija

• prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

• Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (u mirovini)

Muzeografija

• Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Osnove muzejske dokumentacije

• mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Dora Bošković, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

Osnove muzejske pedagogije

• Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

• mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)

Primjena informatičke tehnologije u muzejskoj djelatnosti

• dr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

 

Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe - za restauratore

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

• Zlatko Bielen, akad. konzervator specijalist  (u mirovini)

• Alma Orlić, muzejska savjetnica, restauratorica (u mirovini)

Metal, keramika i staklo

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tekstil

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Nerina Eckhel, kustosica (u mirovini)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

 

Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe

• Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Goran Bekina, fotograf (Konzervatorski odjel u Bjelovaru)

 

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za preparatore

Metal

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Keramika

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Drvo

• Ivica Živko, viši preparator (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Jasminka Podgorski Antolović, viša restauratorica (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

Tekstil

• Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Papir

• mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)

• mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik (u mirovini)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Zoološka struka

• Mladen Vajdić, viši preparator (u mirovini)

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Geološko-paleontološka struka

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

 

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare

• mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (UNIDU)

• Žana Matulić Bilać, konzervator-restaurator savjetnik (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Muzejski tehničar mineraloško-petrografske struke

• mr. sc. Biserka radanović Gužvica, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Dragan Bukovec, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar geološko-paleontološke struke

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar biološke struke

• dr. sc. Nikola Tvrtković, muzejski savjetnik (u mirovini)

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

 

Lista mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci

1. Za zvanje kustosa:
 
Povijest umjetnosti 
 
Opći muzeji 
  - Željka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba
  - dr. sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet Zagreb
  - Mladen Radić, viši kustos, Muzej Slavonije, Osijek 
  - Ankica Babin, muzejska savjetnica, Muzej grada Kaštela, Kaštel Lukšić
  - Vjekoslava Sokol, muzejska savjetnica, Muzej grada Splita, Split
  - Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 
Galerije 
  - mr. sc. Daina Glavočić, viša kustosica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka 
  - mr. sc. Jasminka Najcer-Sabljak, viša kustosica, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
  - Ana Medić, viša kustosica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
  - Đurđa Petravić, muzejska savjetnica, Moderna galerija, Zagreb   
 
Primijenjena umjetnost 
- mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude    Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb
- Nela Tarbuk, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- mr.art Radmila Biondić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 
- Helga Zglav-Martinac, muzejska savjetnica, Muzej grada Splita, Split 
- Marija Ivetić, muzejska savjetnica, Muzej grada Pazina, Pazin 
 
Povijest 
- Ela Jurdana, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- Mladen Radić, viši kustos, Muzej Slavonije, Osijek
- Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
- Tomislav Pavičić, muzejski savjetnik, Muzej grada Šibenika, Šibenik
 
Etnologija
- Smiljana Petr – Marčec, muzejska savjetnica, Muzej Međimurja, Čakovec
- mr. sc. Iris Biškupić Bašić, viša kustosica, Etnografski muzej, Zagreb
- Slavica Moslavac, muzejska savjetnica, Muzej Moslavine Kutina
- mr. sc. Branka Šprem-Lovrić, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskoga zagorja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec
- Vlasta Šabić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 
- mr.sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 
Arheologija 
- Ante Rendić – Miočević, muzejski savjetnik, Arheološki muzej u Zagrebu 
- Želimir Škoberne, muzejski savjetnik, Muzej grada Zagreba
- Maja Krznarić Škrivanko, viša kustosica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
- dr.sc. Maja Petrinec, muzejska savjetnica, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Split
- dr.sc. Kristina Mihovilić, muzejska savjetnica, Arheološki muzej Istre, Pula
- dr. sc. Radomir Jurić, muzejski savjetnik, Arheološki muzej Zadar, Zadar 
 
Mineraloško-petrografska struka 
- mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
- Dragan Bukovac, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- Sanja Vidović, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek
- Koraljka Klepač, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
Geološko-paleontološka struka 
- mr. sc. Jakov Radovčić, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- Katarina Krizmanić, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- Koraljka Klepač, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
- mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
 
Biološka struka 
- dr. sc. Nikola Tvrtković, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- Sanja Vidović, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 
- Antica Bregović, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
- Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
Tehnička struka 
- Davor Fulanović, muzejski savjetnik, Tehnički muzej, Zagreb
- Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej, Zagreb
- Nikša Mendeš, viši kustos, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 
Kustosi čija je tema pismenog rada iz područja: 
a) muzeologije:
- prof. dr.sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Zagreb
- Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
- Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb             
Ili b) dokumentacije:
- mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Markita Franulić, viša dokumentaristica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb             
- dr. sc. Goran Zlodi, Filozofski fakultet Zagreb
 
2. za zvanje muzejskog pedagoga
- Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica, Etnografski muzej Zagreb
- Lada Laura, viša muzejska pedagoginja, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split
- Giulia Codacci-Terlević, viša muzejska pedagoginja, Arheološki muzej Istre, Pula
- Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
- Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
 
3. za zvanje dokumentarista
- mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Dora Bošković, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- Markita Franulić, viša dokumentaristica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb  
- Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej, Zagreb 
- Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka         
 
4. za zvanje muzejskog informatičara
- mr. sc. Maja Šojat – Bikić, informatičarka savjetnica, Muzej grada Zagreba
- Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 
5. za zvanje restauratora
a) Slikarstvo, drvena i polikromna plastika 
- Alma Orlić, muzejska savjetnica, restauratorica, u mirovini
- mr. sc. Zlatko Bielen, konzervator-restaurator savjetnik, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
- mr.sc. Dragan Dokić, konzervator savjetnik, Muzej Mimara
- Stjepan Jerković, konzervator-restaurator savjetnik, Muzej Međimurja, Čakovec
 
b) Metal, keramika i staklo 
- mr. art. Maja Velicogna – Novoselac, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, 
  Zagreb
- Janko Jeličić, viši kustos, u mirovini
- Đeni Gobić, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
- Damir Doračić, restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 
- Šime Perović, restaurator, Muzej antičkog stakla u Zadru 
 
c) Tekstil
- Iva Čukman, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Nerina Eckhel, viši preparator, Etnografski muzej, Zagreb
- Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
 
d) Kamen 
- Slavimir Slaviček, restaurator, ULUPUH
- Marin Barišić, restaurator, HRZ - Restauratorski odjel Split
- Đeni Gobić, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
 
6. za zvanje fotograf
- Srećko Budek, viši fotograf, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Goran Bekina, fotograf, Konzervatorski odjel u Bjelovaru
- Živko Bačić, fotograf, Konzervatorski odjel u Splitu 
- Miljenko Gregl, fotograf, Muzej grada Zagreba
 
7. za zvanje preparatora
 a) Metal
- mr. art. Maja Velicogna – Novoselac, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Miroslav Benaković, viši preparator, Muzej Slavonije, Osijek 
- Damir Doračić, restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 
 
b) Keramika 
- Josip Fluksi, konzervator, Arheološki muzej u Zagrebu
- mr. art. Maja Velicogna – Novoselac, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Miroslav Benaković, viši preparator, Muzej Slavonije, Osijek 
 
c) Drvo 
- Ivica Živko, viši preparator, Muzej grada Zagreba
- Romana Jagić, konzervator restaurator savjetnik, Hrvatski restauratorski zavod Zagreb
 
d) Tekstil 
- Dora Kušan Špalj, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu
- Iva Čukman, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
- Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
 
e) Papir 
- mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik
- mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik, Hrvatski državni arhiv Zagreb
 
f) Kamen 
- Slavimir Slaviček, restaurator, ULUPUH
- Marin Barišić, restaurator, HRZ - Restauratorski odjel Split
 
g) Zoološka struka
- Mladen Vajdić, viši preparator, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
- dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 
h) preparator geološko-paleontološke struke
- Katarina Krizmanić, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
- mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
- Koraljka Klepač, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
7. za zvanje muzejskog tehničara
- mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator, Sveučilište u Dubrovniku 
- Žana Matulić Bilać, konzervator-restaurator savjetnik, HRZ – Restauratorski odjel Split
- Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik, Gradski muzej Vukovar, Vukovar
- Nataša Mataušić, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb