Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Zaštita prirode


strategije

 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske NN 81/99


zakoni

 • Zakon o zaštiti prirode NN 162/03
 • Zakon o Nacionalnom parku Kornati NN 13/97
 • Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni NN 45/99
 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Krka NN 13/97
 • Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom NN 15/97
 • Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom NN 13/97
 • Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom NN 13/97
 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim
 • parkom NN 13/97
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje NN 11/90
 • Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode NN 24/81
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Telašćica NN 14/88
 • Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode NN 24/81
 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode NN 24/81
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Učka NN 45/99
 • Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk NN 45/99
 • Zakon o Parku prirode Kopački rit NN 45/99
 • Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom NN 10/85
 • Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom NN 4/69
 • Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu prirodnim rezervatom NN 34/65
 • Zakon o proglašenju poplavnog područja Kopački rit upravnim prirodnim rezervatom NN 45/67
 • Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" NN 77/99
 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" NN 58/99
 • Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode NN 58/99


uredbe

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" NN 36/96
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo" NN 44/98
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit" NN 44/98
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica" NN 118/98
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka" NN 96/99
 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode NN 126/02


pravilnici

 • Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN100/04 NN 104/04; Ispravak Pravilnika o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN125/04 NN 104/04
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Brijuni NN 75/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati" NN 38/96
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka" NN 77/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Mljet" NN 76/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica" NN 76/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera" NN 38/96
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak" NN 75/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Sjeverni Velebit" NN 75/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo" NN 66/01
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Kopački rit" NN 77/00
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Medvednica" NN 03/02
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Papuk" NN 98/03
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica" NN 38/96
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Velebit" NN 12/02
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Vransko jezero" NN 66/01
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama NN 84/96, 79/02
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia) NN 47/95
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves) NN 43/95, 75/02
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia) NN 31/95
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99
 • Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea) NN 76/98
 • Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea) NN 76/98
 • Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, Astacidae) NN 76/98
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) NN 29/99
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH NN 97/98
 • Pravilnik o znaku zaštite prirode NN 178/03
 • Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) NN 34/02
 • Pravilnik o zaštiti prstaca (Litophaga litophaga) NN 86/02


odluke

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brijuni" NN 45/01
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati" NN 118/03
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka" NN 01/90
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Mljet" NN 23/01
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica" NN 23/01
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Risnjak" NN 23/01
 • Odluka o proglašenju područja Bijeli otoci - Kamensko na Ličkoj Plješivici memorijalnim prirodnim spomenikom i rezervatom prirodnih predjela NN 45/72
 • Odluka o proglašenju područja oko Crne Mlake specijalnim ornitološkim rezervatom NN 28/90
 • Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krk" i parkom prirode "Telašćica" NN 63/94
 • Odluka o izradi nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti NN 40/97