Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Ostali propisi relevantni za kulturu


autorska prava

  • Zakon o autorskom pravu (pročišćeni tekst) (NN9/99)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (NN 76/99)
  • Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (NN127/99)
  • Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu (NN 67/01)


zaklade i fundacije

  • Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama (NN 64/01)