Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Arhivska djelatnost

zakoni

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00)
 • Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89) -


pravilnici

 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)
 • Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci (NN 38/81)
 • Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti radnika za zadatke i poslove zaštite arhivske i registraturne građe izvan arhiva (NN 17/88)
 • Pravilnik o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva (NN 63/04)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)