Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Sastanci Vijeća za matičnu djelatnost održavat će se u MDC-u

U skladu sa zaključcima radnog sastanka matičara matičnih muzeja 1. razine održanog 16. siječnja 2006. u 12 sati u MDC-u, u razdoblju od 27. veljače do 6. ožujka održavat će se sastanci Vijeća za matičnu djelatnost u MDC-u, Zagreb,  Ilica 44, prema slijedećem rasporedu:

  • ponedjeljak, 27. veljače 2006. u 13 sati – Vijeće za matičnu djelatnost tehničkih muzeja
  • utorak, 28. veljače 2006. u 13 sati – Vijeće za matičnu djelatnost povijesnih i umjetničkih muzeja
  • srijeda, 1. ožujka 2006. u 13 sati – Vijeće za matičnu djelatnost arheoloških muzeja
  • petak, 3. ožujka 2006. u 13 sati – Vijeće za matičnu djelatnost prirodoslovnih muzeja
  • ponedjeljak, 6. ožujka 2006. u 13 sati – Vijeće za matičnu djelatnost etnografskih muzeja

 

Dnevni red:

1. Dogovor o imenovanju osoba iz matičnih muzeja 2. razine za koordinaciju poslova matičnosti
2. Dogovor o teritorijalnoj i sadržajnoj nadležnosti nad zbirkama
3. Izvješće o provedenim radionicama/seminarima na temu rada u M++ programu,i stručnim problemina uočenim u raspravama sudionika radionica/seminara 
4. Ostala pitanja