Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Izvješće o matičnoj djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja u 2005.

Voditeljica matične djelatnosti: Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica

 • U sklopu funkcije matičara za povijesne muzeje, a na temelju Pravilnika sustavu muzeja, obavljani su razni stručni poslovi vezani za stručno djelovanje muzeja na području Republike Hrvatske, u skladu s postojećim pravnim aktima (stanje obrađenosti i zaštita muzejske građe i dokumentacije). U skladu s tim kao članica Povjerenstva (ostale članice Dubravka Osrečki Jakelić, Jelena Rubić Lasić) što ga je imenovalo Muzejsko vijeće Ministarstva kulture, posjetila je Muzej grada Splita 7. i 8. travnja radi uvida u stanje obrađenosti i zaštite muzejske građe i dokumentacije, o čemu je sastavljeno iscrpno izvješće podneseno Muzejskom vijeću Ministarstva kulture.
 
 • Pružena je stručna pomoć i davane konzultacije vezane za djelovanje odnosno realizaciju postava Muzeja grada Vukovara, Muzeja Lj. Gaja u Krapini, osnivanje muzeja u Novigradu u Istri, Pakracu i dr. Prisustvovanje sastancima što ih je sazvao MDC odnosno MK RH na kojima se raspravljalo o problematici Vojnog muzeja MORH-a, i o osnivanju Muzeja Domovinskog rata.
 
 • U skladu sa zaključcima o početku izrade muzeološke koncepcije Muzeja Domovinskog rata (odluku o njegovu osnivanju donijela je vlada RH u srpnju 2005. g.), HPM je kao matični muzej skupio popise predmeta tematski vezanih za Domovinski rat koji se čuvaju u gradskim i zavičajnim muzejima na području RH. Iz tako prikupljenih podataka vidimo da se u fundusima naših muzeja prikupilo više od 10.000 fotografija i 3.000 predmeta (popisom nije obuhvaćen fundus Vojnog muzeja MORH-a).
 
 • Prisustvovanje sastancima vezanim za obnovu muzejskog postava u rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu, u Lici.
     Novi muzejski postav trebao bi se otvoriti u srpnju 2006. u povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle. Autorica koncepcije i  
     scenarija je Vesna Bunčić, kustosica Muzeja Like iz Gospića. Postav će se realizirati u suradnji s Tehničkim muzejom iz
     Zagreba.
 
 • Praćenje realizacije novoga stalnog postava Memorijalnog muzeja Jasenovac.

 

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima, rad na određivanju vrste muzeja te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Jelena Borošak Marijanović, Ankica Pandžić).

U sklopu matične djelatnosti kustosi HPM-a sudjelovali su u sljedećim projektima:

 • Za Muzej Slavonije Osijek - procjena oštećenja zbirke oružja i srednjoročni plan zaštite (Janko Jeličić)
 • Za Gradski muzej Bjelovar - procjena oštećenja zbirke oružja i godišnji plan zaštite (Janko Jeličić)
 • Za Muzej Like Gospić - procjena oštećenja zbirke oružja i godišnji plan zaštite (Janko Jeličić)
 • Za Gradski muzej Vinkovci - procjena oštećenja zbirke oružja i godišnji plan zaštite (Janko Jeličić)
 • Za Pučko otvoreno učilište, Ogulin - idejni nacrt obnove i uređenja stalnog postava u stražarskoj kuli na sjeverozapadnom zidu Frankopanskoga staroga grada (Janko Jeličić)
 • Za Muzej brodskog Posavlja, Slavonski Brod - stručno mišljenje sa procjenom vrijednosti za austrijski vojnički pištolj ponuđen Muzeju za otkup (Janko Jeličić)
 • Za Muzej brodskog Posavlja, Slavonski Brod - obrada Zbirke hladnog oružja (Dora Bošković)
 • Za Grad Brinje, zajedno s Hrvatskim restauratorskim zavodom - suradnja na budućem stalnom postavu u kapeli staroga grada Sokolca (Lada Prister)