Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Izvješće o matičnoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu

Voditelj matične djelatnosti: muzejski savjetnik dr. sc. Željko Demo

Tijekom 2004. aktivnosti i rad matičara za arheologiju bile su vrlo ograničenog opsega zbog nedefiniranih statutarnih odrednica radnog mjesta matičara unutar matične institucije i nerealiziranih materijalnih pretpostavki za izvršenje programa rada. Stoga su temeljne pretpostavke rada zasnovane na Programu rada matičara za arheologiju u 2004. (od 26. ožujka 2004.), djelomično ostvarene i reklo bi se samo donekle uspješno provedene.
 
  • Obilazak podmatičnih arheoloških muzeja i odabranih gradskih i županijskih muzeja sa značajnijim arheološkim odjelima i zbirkama nije ostvaren zbog nepostojanja materijalnih pretpostavki. U povremenim, ali neformalnim kontaktima s iskusnijim kolegama iz podmatičnih muzeja stečen je djelomičan i fragmentaran uvid u stanje i probleme informatičke opreme i rada s njom. Zbog nemogućnosti provedbe sustavne obrade stanja prikupljeni su podaci orijentacijski i zasada bez analitičke vrijednosti.
  • Na planu informatizacije i primjene programa za obradu muzejska građe (npr. M++) ostvareni su i prvi pravi pomaci. Tijekom 2004. programski paket M++ distribuiran je jednom dijelu muzejskih institucija tako da je odsada dostupan i u svim arheološkim muzejima podmatične razine (jedina potpuna pokrivenost tim programskim paketom ostvarena je, čini se, samo u arheološkom muzeju matične razine). Iskustva iz vlastite muzejske institucije bila su poticaj za angažman u potpori i realizaciji programskih rješenja za izradbu datoteka namijenjenih konzervatorskoj, bibliotečnoj i dokumentacijskoj djelatnosti muzeja (fototeka, planoteka, datoteka crteža i sl.) te je započeta izradba novih ili usavršavanje postojećih modula s područja programa M++.
  • Arheološki muzej matične razine uspio je nakon dugogodišnjih nastojanja ostvariti pravo na radno mjesto crtača dokumentarista te je od 1. listopada 2004. ono napokon otvoreno. Za postizanje stručnih i tehničkih standarda matičnom muzeju još nedostaju dokumentarist (planoteka i druge muzejske arhivalije) i informatičar.
  • Rad na Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije.

 

Preuzeto iz: Izvješća zagrebačkih muzeja 2004, Muzejski dokumentacijski centar, 2005., str.237.