Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Vijeća za matičnu djelatnost

Miroslav Gašparovic
Dubravka Osrečki Jakelić
Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topic Mimara" - Muzej Mimara, Zagreb
Moderna galerija, Zagreb
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Jacqueline Balen
Jacqueline Balen
Arheološki muzej Istre, Pula
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split
Arheološki muzej, Split
Arheološki muzej Zadar
Muzej Slavonije, Osijek (Arheološki odjel)
Matea Brstilo Rešetar
Jelena Borošak-Marijanovic
Muzej Slavonije (Povijesni odjel), Osijek
Muzej grada Zagreba
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Muzej grada Splita
Markita Franulić
Davor Fulanović
Muzej Slavonije (Tehnicki odjel), Osijek
Muzej prehrane "Podravka", Koprivnica
Goranka Horjan
Vesna Zorić
Etnografski muzej Istre, Pazin
Etnografski muzej Split
Dubrovacki muzeji / Etnografski muzej, Dubrovnik
Muzeji Hrvatskog zagorja / Muzej "Staro selo", Kumrovec
Tatjana Vlahović
Dragan Bukovec
Prirodoslovni muzej Rijeka
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Arheološki muzej u Zagrebu
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Tehnički muzej, Zagreb
Etnografski muzej, Zagreb
Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb