Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Sustav muzeja Republike Hrvatske

zakonski okvir
 
principi / načela koordinacije i komunikacije
  • načelo stručne kompetencije i fleksibilnosti
 
svrha / cilj
  • jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti (čl.2, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske)
  • jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti
  • promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja
  • poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja
  • podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja
  • jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka  unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta
  • jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija s ciljem zajedničkih i/ili komplementarnih projekata
 
matičnost
  • stručno djelovanje s ciljem poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenog standarda i normi (čl.4, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske)
  • nadzor / stručna pomoć / unapređenje rada