Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Priručnici

Tvrtka Link2 u suradnji sa MDC - om razvija niz priručnika za korištenje programskog paketa M++ koji obrađuju različite aspekte korištenja programa, izgradnju tezaurusa i vođenje primarne i sekundarne muzejske dokumentacije.


Trenutno su dostupni sljedeći priručnici (u pdf formatu) :

Priručnik za rad u M++ programu (verzija 5.0)
Priručnik za nadzor nazivlja (radna verzija)
Priručnik za rad u S++ programu (radna verzija)
Upute za pretraživanje podataka u bazama M++ i S++ (radna verzija)
Upute za ispis i izvoz podataka iz baza M++ i S++ (radna verzija)