Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Informatizacija muzeja Hrvatske

Projekt informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj nastavak je dugogodišnjih aktivnosti MDC-a na informatizaciji mreže muzeja u Hrvatskoj. Već 1980. godine MDC je pokrenuo projekt Osnove dokumentacije i klasifikacije muzejskih i galerijskih predmeta u SR Hrvatskoj  s uputama za sigurnosno mikrofilmiranje muzejske dokumentacije. Važan dio projekta bio je Muzejsko-galerijski informacijski sustav – MUGIS, koji je zamišljen kao komunikacijska mreža za objedinjavanje i povezivanje informacijskih fondova muzeja, korisnika i ostalih potencijala u muzejskoj djelatnosti.

Sustavnija informatizacija hrvatskih muzeja započela je krajem devedesetih godina kad je tvrtka Link2 predstavila prvu verziju M++ programa, koji se kontinuirano razvija i nadograđuje od 1997. godine. Sustavno provođenje informatizacije osiguralo je 2004. godine Ministarstvo kulture RH nabavom programskog paketa M++ i njegovom instalacijom zainteresiranim muzejima.

MDC-u je Ministarstvo kulture dodijelilo ulogu koordinatora i stručnog savjetnika u instaliranju, održavanju i praćenju obrade muzejske građe i muzejske dokumentacije. Radom u M++ programu, cjelovitom muzejsko informacijsko-dokumentacijskom softverskom rješenju koje se kontinuirano razvija i nadograđuje sukladno potrebama i zahtjevima hrvatske muzejske zajednice (Mreže muzeja), ostvaruje se cilj informatizacije tj. uspostav­lja­nje jedinstvenih standarda i normi za obav­lja­nje muzejske djelatnosti te pobo­lj­ša­nje kvalitete djelova­nja muzeja.


Programski paket M++ (u koji je uključen i S++ za obradu sekundarne dokumentacije) potpuno je usklađen s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) i međunarodnim smjernicama za podatke o muzejskom predmetu - CIDOC-ovim podatkovnim kategorijama; o radu u programu Link2 izrađuje priručnike.

MDC u suradnji s tvrtkom Link2 osigurava kontinuiranu edukaciju stručnih djelatnika o strukturi i sadržajnoj obradi podataka primarne, sekundarne i tercijarne dokumentacije,   organizacijom radionica/seminara za muzeje i muzejske stručnjake koji rade u programu M++ (i S++).
O programima informatizacije sastavljaju se godišnja izvješća.

Do kraja 2012. godine programski paket M++ instaliran je u 148 hrvatskih muzeja.

 

Kontakt
Mirna Šimat
T: + 385 1 48 47 897
E: msimat@mdc.hr