Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Muzeji korisnici integriranog informacijskog sustava M++

Broj muzeja koji koriste specijalizirani softver za vođenje primarne ( M++) i sekundarne ( S++ ) muzejske dokumentacije u stalnom je porastu.
Program je trenutno instaliran u 158 muzeja u Hrvatskoj.

A-E F-G H-K L-M N-R S-U V-Ž