Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Donacije gradu Zagrebu online

Privatni kolekcionari darovali su gradu Zagrebu vrijedan fond kulturno-povijesne i umjetničke građe koja se čuva i djelomično prezentira u zagrebačkim muzejima. Riječ je o 29 zbirki darovanih u proteklih 50 godina; gotovo 15.000 predmeta, crteža, slika, skulptura, predmeta umjetnina i 24.000 knjiga koji je samo malim dijelom dostupan javnosti prezentiranjem građe u autentičnom ambijentu, in situ, ili pak kao dio stalnih muzejskih postava. Cilj je ovog projekta prikazati cjeloviti fundus svih donacija kako bi bila ostvarena osnovna namjera donatora - učiniti predmete pristupačnim najširoj publici.

Koncepcija i organizacija projekta:

Višnja Zgaga
T: + 385 1 48 47 898
E: vzgaga@mdc.hr
 

 

 

Donacija dr. Josipa Kovačića
Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću
  Tilla Durieux i njena zbirka umjetnina   Donacija Josip Crnobori
         

 

 

Donacija Ivana Gerersdorfera   Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina     Zbirka skulptura akademskog kipara Zlatka Zlatića

 

 

Zbirka Joze Kljakovića   Zbirka Josipa Resteka   Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš

 

 

Zbirka Vinka Perčića   Zbirka Perinić   Zbirka Oskara Hermana  Popis donacija

 
 • Zbirka galerija slika Grada Zagreba "Benko Horvat" Avenija Dubrovnik 17, 10000 Zagreb Ustanova: Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
   
 • Memorijalna zbirka i stan arhitekta Viktora Kovačića Masarykova 21 / III Ustanova: Muzej grada Zagreba - Stan
   
 • Zbirka "Anke Gvozdanović" Visoka ulica 8 Ustanova: Muzej za umjetnost i obrt
   
 • Zbirka Drage Magjera i Nade Ostrogović-Magjer Trg maršala Tita 10 Ustanova: Muzej za umjetnost i obrt
   
 • Memorijalna zbirka Joze Kljakovića Rakov perivoj 4 Ustanova: Centar za likovni odgoj grada Zagreba
   
 • Zbirka Ljube Penić Trg maršala Tita 10 Ustanova: Muzej za umjetnost i obrt
   
 • Zbirka "dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar" Demetrova 3 Ustanova: Palača Mesić
   
 • Zbirka Nade Mirjević Ćirilometodska 5 Ustanova: Stara gradska vijećnica
   
 • Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera Opatička 20 Ustanova: Muzej grada Zagreba
   
 • Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter Vrhovac 38 A Ustanova: Muzej suvremene umjetnosti Zagreb // Muzej Vrhovac
   
 • Zbirka Zore Majer Opatička 18 Ustanova: HAZU - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe
   
 • Zbirka umjetnina Tille Duriex Opatička 20 - 22 Ustanova: Muzej grada Zagreba
   
 • Zbirka "Majstorska radionica za restauraciju i gradnju gudačkih instrumenata pokojnog Franje Schneidera" Trg maršala Tita 11 Ustanova: Glazbena škola Pavla Markovca
   
 • Memorijalni prostor Bele i Miroslava Krleže Krležin gvozd 23 Ustanova: Muzej grada Zagreba // Vila Rein
   
 • Donacija dr. Josipa Kovačića "Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću" Radićeva 24 Ustanova: Umjetnički paviljon u Zagrebu
   
 • Spomen zbirka dr. Vinka Perčića Jezuitski trg 4 Ustanova: Galerija Klovićevi dvori
   
 • Zbirka Marte i Vilima Svečnjaka Martićeva 41 Ustanova: HAZU - Strossmayerova galerija starih
   
 • Funkcionalna kulturološka zbirka Nikole Marčetića Vlaška 53
   
 • Ambijentalna zbirka akademskog kipara profesora Roberta Frangeša-Mihanovića Rakov perivoj 2 Ustanova: Muzej grada Zagreba
   
 • Zbirka lutaka u narodnim nošnjama iz cijelog svijeta Ljeposlava Perinića Mažuranićev trg 14 - nedostupno Ustanova: Etnografski muzej u Zagreb (čuvaonica)
   
 • Zbirka Branka Majera i Katje Matković-Majer Trg maršala Tita 10 Ustanova: Muzej za umjetnost i obrt
   
 • Donacija Silvane Seissel Avenija Dubrovnik 17 Ustanova: Muzej suvremene umjetnosti
   
 • Zbirka Marije Tomljenović-Valečić Ćirilmetodska 5 Ustanova: Stara gradska vijećnica
   
 • Zbirka dr. Vere Horvat-Pintarić Ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica // Muzej grada Zagreba
   
 • Donacija Josip Crnobori Jezuitski trg 4 Ustanova: Galerija Klovićevi dvori
   
 • Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina Mažuranićev trg 14 Ustanova: Etnografski muzej Zagreb
   
 • Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina Opatička 20 Ustanova: Muzej grada Zagreba
   
 • Zbirka umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka Jezuitski trg 4 Ustanova: Galerija Klovićevi dvori
   
 • Zbirka skulptura akademskog kipara Zlatka Zlatića Maksimirski perivoj bb Ustanova: Gliptoteka HAZU // ZOO vrt Zagreb
   

 

 1. Zbirka galerija slika Grada Zagreba "Benko Horvat"
2. Memorijalna zbirka i stan arhitekta Viktora Kovačića
3. Zbirka "Anke Gvozdanović"
4. Zbirka Drage Magjera i Nade Ostrogović-Magjer
5. Memorijalna zbirka Joze Kljakovića
6. Zbirka Ljube Penić
7. Zbirka "dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar"
8. Zbirka Nade Mirjević
9. Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera
10. Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter
11. Zbirka Zore Majer
12. Zbirka umjetnina Tille Duriex
13. Zbirka "Majstorska radionica za restauraciju i gradnju gudačkih instrumenata pokojnog Franje Schneidera"
14. Memorijalni prostor Bele i Miroslava Krleže
15. Donacija dr. Josipa Kovačića "Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću"
16. Spomen zbirka dr. Vinka Perčića
17. Zbirka Marte i Vilima Svečnjaka
18. Funkcionalna kulturološka zbirka Nikole Marčetića
19. Ambijentalna zbirka akademskog kipara profesora Roberta Frangeša-Mihanovića
20. Zbirka lutaka u narodnim nošnjama iz cijelog svijeta Ljeposlava Perinića
21. Zbirka Branka Majera i Katje Matković-Majer
22. Donacija Silvane Seissel
23. Zbirka Marije Tomljenović-Valečić
24. Zbirka dr. Vere Horvat-Pintarić
25. Donacija Josip Crnobori
26. Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina
27. Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina
28. Zbirka umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka
29. Zbirka skulptura akademskog kipara Zlatka Zlatića