Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Akcija MDC-a: Spasimo baštinu od poplava

Katastrofalna poplava kojoj smo nedavno bili svjedoci uzrok je velikim štetama u području sliva rijeke Save. Uz stradavanja ljudi i imovine, veliku štetu pretrpjela je kulturna baština cijelog područja Posavine te muzeji, udruge i pojedinci.

Muzejski dokumentacijski centar kao središnja točka hrvatske muzejske zajednice pokrenuo je  akciju 26.5.2014. – Spasimo baštinu od poplava!

Naša namjera je da se što bržim i efikasnim akcijama spasi ugrožena kulturna baština, a muzejske ustanove opreme i tehnički organiziraju kako ove prirodne nepogode ne bi ostavile posljedice na njihovu građu i djelovanje.