Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Pronađi plakat

Online baza Zbirke muzejskih plakata omogućava pregled i istraživanje izdavačke produkcije plakata svih muzeja i galerija Hrvatske.
Baza je formirana 2005. g. te je trenutno čini manji broj jedinica koje će se sukcesivno povećavati.

Izdavač/muzej: Autor: Mjesto: Godina: Naslov: Tema: Pretraži po cijeloj riječi:

Pregled plakata

ICOM-ova tema Muzeji i nematerijalna baština
naslov Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2004.
autor(i) Ljubičić, Boris
izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
mjesto Zagreb
zemlja Hrvatska
godina 2004.
tehnika offset
mjere visina: 98 cm; širina: 68 cm
tema promocija, baština, Međunarodni dan muzeja
inventarni broj 7384
 
opis
Na plakatu su predstavljene fotografije dvaju sličnih predmeta / znakova - alke i automobilske marke mercedes. Alka je dvostruki kružni metalni predmet čije je polje izmedu unutrašnjega i vanjskog kruga razdjeljeno na tri dijela. Služi kao meta na viteškom turniru koji se već gotovo 300 godina tradicionalno organizira u Sinju. Mercedesova "zvijezda" kružni je metalni znak sličan alci. Polazeći od središta, i on je razdijeljen na tri dijela. Ta dva predmeta / znaka prema objašnjenju autora Borisa Ljubičića ilustriraju zadanu temu - nematerijalnu baštinu: alka je izabrana kao motiv koji simbolizira nematerijalnu baštinu Hrvatske, a znak mercedesa, iako simbol automobilske marke i kvalitete, s vremenom je stekao status kvalitete uopće.

Izborom tih dvaju sličnih znakova za ilustruranje zadane teme autor je, vodeći se oblikovnim elementima, hrvatsku nematerijalnu baštinu stavio u međunarodni kontekst.
 
bibliografija
 Cukrov, Tončika. Međunarodni dan muzeja 2004. // Informatica museologica. God. 35, br. 3-4 (2004.). Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2005. - 2006. Str. 90.