Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Pronađi plakat

Online baza Zbirke muzejskih plakata omogućava pregled i istraživanje izdavačke produkcije plakata svih muzeja i galerija Hrvatske.
Baza je formirana 2005. g. te je trenutno čini manji broj jedinica koje će se sukcesivno povećavati.

Izdavač/muzej: Autor: Mjesto: Godina: Naslov: Tema: Pretraži po cijeloj riječi:

Pregled plakata

ICOM-ova tema Muzeji za društveni sklad
naslov Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2010.
autor(i) Ljubičić, Boris
izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
mjesto Zagreb
zemlja Hrvatska
godina 2010.
tehnika offset
mjere visina: 100 cm; širina: 70 cm
tema Međunarodni dan muzeja
inventarni broj 8714
 
opis
Tema "Muzeji za društveni sklad" simbolički je na plakatu predstavljena s dva dorska stupa s Partenona atenske akropole, između kojih je u perspektivi spomenuti natpis. Autor se vodio idejom o ljepoti i skladu te iznimne arhitektonske cjeline, iz koje je za ilustraciju odabrao motiv kanelira s predstavljenih stupova. Vertikalni ritam kanelira istaknut je u naizmjeničnom izmjenjivanju svjetla i sjene na geometrijski oblikovanoj površini stupova. Motiv svjetla i sjene, kao dualistički princip, simbolički je potenciran rukama, koje se javljaju kao „neprirodna“ intervencija između savršenih stupova. Na taj način autor kulturnu baštinu suprotstavlja čovjekovom djelovanju u sadašnjosti. S jedne strane, ruke simboliziraju sveopću kreaciju, pa tako i samog Partenona, kao i zaštitu svega onoga što iziskuje baština. No, one su i simbol destrukcije svega što je stvarano.

Ideja društvenog sklada ljudska je težnja prisutna kroz tisuljeća koja je stalno u ekvilibriju s perfekcionizmom čiji dosezi ostaju kao trajne vrijednosti. Tako da uloga muzeja danas, uz tradicionalnu misiju sakupljanja, čuvanja, dokumetiranja i prezentacije materijalnih artefakata, ima i druge aspekte. Organiziranjem različitih muzejskih programa potiče se spoznaja korisnika ovih institucija o kulturnim, znanstvenim te civilizacijskim vrijednostima.