Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Stručna mišljenja, preporuke, izvješća, elaborati

 
Na zahtjev muzeja obavlja se pregled zgrade, prostorija i zbirki u svezi s njihovom zaštitom i preventivnom zaštitom.
Nakon očevida donosi se stručno mišljenje o stanju zaštite i preventivne zaštite u muzeju s prijedlozima za njihovo poboljšanje.
Do sada smo sačinili preko trideset elaborata o zaštiti, koji se uz dopuštenje shodno Pravilniku o uvidu u muzejsku građu i dokumentaciju mogu konzultirati u knjižnici Muzejskog dokumentacijskog centra.
Stručna mišljenja sadržavaju: tekst, priloge (arhitektonska dokumentacija, skice, sheme i sl.) i foto-dokumentaciju. Pregled muzeja obavlja se isključivo na njegov pismeni zahtjev ili na zahtjev osnivača, a troškove snosi naručitelj. Troškovi se odnose samo na troškove putovanja.


Mišljenja sadržavaju osvrte na:

  • 1. Muzejsku zgradu - građevinsko stanje - potreba za statičkom ekspertizom, kapilarna vlaga u zidovima, instalacije (vodovodne, električne, plinske), grijanju…
  • 2. Svaku pojedinu prostoriju - namjena prostorije, stanje, oprema i sl.
  • 3. Čuvaonice - oprema, zaštita od prašine
  • 4. Mikroklimu - utvrđuju se vrijednosti relativne vlage zraka i temperature i sugeriraju postupci za osiguranje povoljne muzejske mikroklima koja odgovara standardima
  • 5. Svjetlo - utvrđuju se intenzitet svjetla i posebno UV-zračenja i preporučuju mjere zaštite
  • 6. Protuprovalnu i protupožarnu zaštitu
  • 7. Mjere preventivne zaštite za pojedine vrste muzejske građe - primjerice za slike u ulju i tempere, umjetnine na papiru, građu od drva…