Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Registar muzeja, galerija i zbirki u RH

 

U središtu su zanimanja dokumentacijsko-informacijskog sustava MDC-a muzej i zbirka kao specifična kategorija građe. Stoga MDC vodi Registar muzeja, galerija i zbirki u RH kao jedinstvenu i specifičnu bazu podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima. Glavni kriterij upisa u Registar jest postojanje građe formirane u zbirku. Tako koncipiran Registar zapravo je evidencija "muzealizirane baštine" i sadržava podatke o svim muzejskim institucijama u Hrvatskoj bez obzira na njihov pravno-administrativni status.

 

Prema stručnim i administrativnim kriterijima razlikujemo muzeje koji:

A. zadovoljavaju sve uvjete što ih propisuje Zakon o muzejima i prihvaćen je akt o njihovu osnivanju, tj. pravno postoje kao ustanove,

B. djelomično zadovoljavaju uvjete što ih propisuje Zakon o muzejima i rade na tome da ih zadovolje,

C. ne zadovoljavaju uvjete što ih propisuje Zakon o muzejima i nije izgledno da će ih ikada ostvariti, ali posjeduju građu, tj. zbirku. Takve su, na primjer, zbirke ili ustanove koje ICOM definira kao muzej, ali takvima nisu priznate hrvatskim Zakonom o muzejima, te prema sadašnjim pozitivnim propisima nemaju mogućnost da postanu muzejom.

Registar je koncipiran kao kompleksna baza podataka sastavljena od pet skupina podataka (manjih baza) koje su međusobno povezane.
Strukturu Registra razradili su stručnjaci MDC-a, a čine je ove skupine podataka:

1. Opći podaci o ustanovi
2. Podaci o adresama
3. Podaci o stručnom osoblju
4. a) Podaci o odjelima
4. b) Podaci o muzejskim zbirkama
4. c) Podaci o dokumentacijskim fondovima
5. Podaci o radionicama (restauratorskoj, preparatorskoj)
6. Podaci o knjižnici
7. Podaci o arhivu
8. Servisne informacije

Podaci za Registar prikupljaju se istraživanjem koje se provodi početkom svake kalendarske godine. Odaziv na istraživanje posljednjih godina kreće se između 70 i 90%. Osim istraživanjem, podaci se tijekom cijele godine prikupljaju i na druge načine: iz izvješća o radu, usmenim putem, dopisima, obilascima muzeja radi različitih drugih poslova, vijestima iz tiska i na druge načine.

Statična i lokalna jednokorisnički orijentirana baza, od svojeg je začetka 1992. godine, na temelju stručnih kriterija i korisničkih zahtjeva, a uz pomoć razvoja tehnologije, postala dinamičnom, dostupnom na internetu (Projekt Hrvatski Virtualni Muzeji) te višekorisnički orijentiranom. MDC je danas jedina institucija koja može ponuditi opsežan i sustavan skup podataka o muzejima, pa je stoga važan izvor informacija muzejskim stručnjacima, Sustavu muzeja RH, Ministarstvu kulture RH, međunarodnim organizacijama i projektima, medijima, širokoj javnosti, kao i stručnjacima MDC-a u obavljanju svih redovitih stručnih djelatnosti i u realizaciji projekata. Izradom općih i specifičnih statističkih pregleda te analizom podataka iz Registra, MDC može ponuditi relevantne podatke koji daju sliku hrvatske muzejske zajednice i na temelju kojih se može kreirati i korigirati muzejska politika u Hrvatskoj. Uključivanjem u rad EGMUS-a (European Group on Museum Statistics), podaci iz Registra služe i za izradu komparativnih analiza na europskoj razini.

Kontakt:
Ivona Marić
E: imaric@mdc.hr