Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica


Registar muzeja, zbirki i riznica vjerskih zajednica nastao je kao rezultat prikupljanja podataka od 1996. godine. Podaci su prikupljeni iz mnogih izvora, među kojima navodimo najvažnije.

  • Podaci prikupljeni trima anketama MDC-a 1997./98. godine, 2001. godine i 2008. godine. U prvom anketiranju nam je pomogla Hrvatska biskupska konferencija, tako da je anketni upitnik stigao do svake župe ili samostana, a u zadnjem Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine.
  • Izvještaj za svaku obrađenu jedinicu u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, istraživanje stanja crkvenog blaga, MDC, Zagreb, 1996. godine
  • Izvještaj: Grad Zagreb, Zbirke u vlasništvu vjerskih zajednica, MDC, Zagreb. svibanj 1997. g.
  • Registracije pokretnih spomenika kulture Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine i njezinih konzervatorskih odjela
  • Prijave za upis u očevidnik muzeja Ministarstva kulture RH.
  • Katalozi, deplijani, literatura...


Za potrebe Registra kreiran je anketni formular koji je omogućio da se dobiju strukturirani podaci. Izrađena je baza podataka koja omogućuje pretraživanje po odrednicama i postavljanje Registra na site MDC-a s pretražnicima po tri kriterija: gradu, vjerskoj zajednici i konzervatorskom odjelu.
Svjesni smo manjkavosti Registra: neujednačeni su opisi zbirki, ponegdje su oni preopsežni, a ponegdje šturi i nedostatni ovisno o podacima kojima raspolažemo; nazivlje nije ujednačeno; nedovoljno su definirani kriteriji po kojima se neka zbirka uvrštava u naš Registar...Registar ne treba shvačati kao dovršen čin. Iz njega će neke jedinice nestati, a druge ćemo dodavati.
Registar zapravo nikada neće biti u potpunosti dovršen, jer se i podaci mijenjaju od godine do godine, ali je koliko znamo, jedini takav u Hrvatskoj i biti će, nadamo se, sve bolji i precizniji. Kako primijenjena tehnologija omogućava promjene u bazi podataka pozivamo sve surfere da nam jave ako uoče neku grešku, ako imaju kakvu nadopunu ili ispravak ili prijedlog za upis neke nove zbirke.