Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

 

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke

Upoznajte više od 300 muzeja, zbirki i stalnih izložbi u Hrvatskoj i saznajte što u njima možete vidjeti, kada i kako ih posjetiti!

 

Vodič sustavno prikazuje 265 muzeja, zbirki i stalnih izložbi te 36 zbirki vjerskih zajednica podijeljenih prema regijama zbog lakšeg snalaženja, uz pregledne zemljopisne karte i popise muzeja prema gradovima.

-> 265 muzeja i zbirki te 36
    kolekcija i riznica vjerskih
    zajednica

-> vrijedni izlošci - izbor iz
    muzejskih fundusa koji broje
    gotovo 7 milijuna predmeta

-> adrese, radno vrijeme,
    kontakti, web adrese, cijena
    ulaznice, upute kako doći do
    muzeja, stručna vodstva,
    servisne informacije, pristup za
    invalide...

 

-> tlocrti 31 stalnog postava, arheoloških lokaliteta i muzeja na otvorenom

-> 645 fotografija muzeja, muzejskih postava i izložaka

-> 6 regija sa zemljopisnim kartama

-> kazala: po gradovima, prema vrsti građe, predmetno kazalo, kazalo osoba
    kojima su posvećeni muzeji ili dijelovi stalnih postava

 

·     


Vodič je namijenjen posjetiteljima koji će na jednom mjestu moći pronaći najvažnije informacije o muzejima i zbirkama u Hrvatskoj, ali i onima koji traže točne i podrobne informacije o svakom pojedinom muzeju ili zbirci.

Služenje Vodičem praktično je i pruža mogućnost iscrpnog informiranja o baštini koju hrvatski muzeji čuvaju i izlažu.

Svaki pojedini muzej predstavljen je tekstom koji govori o muzejskim zbirkama i najvrednijim izlošcima, korisnim informacijama te fotografijama.

  Tridesetak stalnih muzejskih postava, arheoloških lokaliteta u sastavu
  muzeja te postava na otvorenom predstavljeno je tlocrtom.

 

 

 

Uz tekst o svakom muzeju, uz margine stranica, popraćene ilustrativnim simbolima pregledno su prikazane korisne informacije poput adresa, radnog vremena, kontakta, web adresa, cijena ulaznica, uputa za dolazak i linija javnog prijevoza do lokacije, mogućnost pristupa invalidima, stručna vodstva...

 

 

Pored brojnih i zanimljivih informacija, vodič je bogato ilustriran s više od 600 fotografija muzeja, muzejskih postava i izložaka.

             

 

         

 

 

                     

 

Informacijama se može pristupiti i uz pomoć kazala: prema gradovima, vrsti muzeja, predmetnog kazala i kazala imena osoba kojima su posvećeni muzeji, postavi ili zbirke.

 

Iz predgovora

U ovom je vodiču predstavljeno tristotinjak muzeja / zbirki / stalnih izložbi i crkvenih zbirki, s fundusom od gotovo 7 milijuna predmeta. Primjerci flore i faune, geomorfološka bogatstva stijena i minerala te endemske vrste sadržaji su naših prirodoslovnih muzeja; ono što su na ovim prostorima stvarali, promišljali i uobličili ljudski um i ruke od prapovijesti do danas, i ono što je doneseno u hrvatski kulturni prostor iz drugih sredina čini građu većine ostalih naših muzeja i zbirki. To su predmeti arheoloških, etnografskih, povijesnih, tehničkih i umjetničkih muzeja, koji su samo manjim dijelom izloženi u stalnim postavima i na prigodnim, povremenim i tematskim izložbama. Golemo bogatstvo i velika vrijednost hrvatske kulturnoumjetničke baštine nalazi se i u inventarima crkava, u njihovim zbirkama i riznicama. (više...)

 

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011

Muzejski dokumentacijski centar, 2011.
glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga,
tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić,
tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija
Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
grafičko oblikovanje: redesign
596 str.; 645 ilustr. u boji; 25 cm
kazala
ISBN 978-953-6664-22-1