Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Nova izdanja

 

 

 

 

 

Muzeologija 52., 2015.
Glavna urednica: Višnja Zgaga
Autorica: Željka Miklošević
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Lektura: Dunja Vranešević
Prijevod: Željka Miklošević, Vida Lukić
Priprema i tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Naklada: 500
162 str.
ISBN 978-953-6664-43-6
 

 

 

 

 

34. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Kataloški podaci: Snježana Radovanlija Mileusnić, Nina Pašalić (publikacije); Tončika Cukrov (plakati); Lada Dražin-Trbuljak (DVD), Nina Pašalić (razglednice, razno)
Lektorica predgovora: Dunja Vranešević
Naklada: 400
111 str.
ISBN 978-953-6664-42-9
 

 

 

 

 

Zbornik sažetaka međunarodnog simpozija 'Muzeji filma - Film u muzeju'
Za izdavača Višnja Zgaga
Urednica Lada Dražin-Trbuljak
Lektorica Zlata Babić
Prijevod sažetaka s hrvatskog na engleski jezik Graham McMaster
Prijevod sažetaka s engleskog na hrvatski Jezik Nada Kujundžić
Dizajn Boris Ljubičić
Dizajn korica Igor Kuduz, D72
Prijelom i priprema za tisak  Gordana Vinter, Sveučilišna tiskara d.o.o.
Tisak  Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb
Naklada 300
ISBN 978-953-6664-41-2
 
  • Zbornik sažetaka s programom simpozija (.PDF)
  • Zbornik sažetaka i programsku knjižicu financirali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
 
 

 

 

 

 

(Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Autori(ce) tekstova: Draženko Celjak (Srce, Zagreb), Denis Bučar (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Tanja Buzina (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb), Adriana Gri-Štorga (Arheološki muzej Istre, Pula), Nino Katić (Srce, Zagreb), mr.sc. Miroslav Milinović (Srce, Zagreb), Kirinčić Marin (Prirodoslovni muzej Rijeka), mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Zoran Svrtan (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb), dr.sc. Maja Šojat Bikić (Muzej grada Zagreba)Recenzentica: Leonilda Conti, Elizabeta Serdar
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Prijelo i tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
123 str.; 57 ilustr.
ISBN 978-953-6664-40-5
 

 

 

 

 

Muzeologija 51., 2014.
Glavna urednica: Višnja Zgaga
Suradnici: Jasmina Brković, Denis Bučar
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Lektura: Zlata Babić
Prijevod: Vida Lukić Kostrenčić, Maja Šojat Bikić
Priprema i tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
ISBN 978-953-6664-39-9
 
 

 

 

 

 

Zbornik MUVI 05: muzeji-video-film
Urednica: Lada Dražin-Trbuljak
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Lektorica predgovora: Zlata Babić
Prijevod sažetaka s hrvatskog na engleski jezik: Nada Kujundžić
Prijevod sažetaka s engleskog na hrvatski jezik: Vesna Bujan
Dizajn: Igor Kuduz, D72
Opseg publikacije: 120 stranica
ISBN 978-953-6664-37-5
Publikaciju i projekt MUVI 05 financirali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
 

 

 

 

 

Guide to Croatian Museums and Collections 2012
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
ISBN 978-953-6664-22-1
 

 

 

 

 

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
596 str.; 645 ilustr. u boji; 25 cm kazala
ISBN 978-953-6664-22-1