Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Muzeologija. 31 (1994.)

Antun Bauer

Impresum:
glavna urednica: Branka Šulc
urednica:  Višnja Zgaga
grafički dizajn: Studio International, Boris Ljubičić

Sadržaj:

 • Ambruš, Jelica.  Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku.
  Bilješke. - Literatura.
  Str. 70-73
 • Biškupić, Božo.  Dr. Antun Bauer čovjek okružen umjetnošću.
  Str. 19-21
 • Čučković, Čedomir.  Što više galerija!
  Str. 93-95
 • Dvojković, Zdravko.  Prof. dr. Antun Bauer - inicijator i donator Zbirke Bauer i galerije umjetnina Vukovar .
  Str. 56-69
 • Fruk, Marinka.  Doprinos dr. Antuna Bauera u osnivanju ustanova srodnih muzejskoj djelatnosti.
  Literatura.
  Str. 46-50
 • Horvat, Vlado.  Osnivanje i razvoj muzeja i galerija u Slavoniji.
  Str. 51-56
 • Laszlo, Želimir.  Zaštita muzejske građe u djelu Antuna Bauera.
  Bilješke.
  Str. 37-42
 • Majanović, Nada.  Dr. Bauer i muzejska pedagogija.
  Bilješke.
  Str. 29-33
 • Maleković, Vladimir.  Antun Bauer kao kolekcionar.
  Str. 21-23
 • Maroević, Ivo.  Doprinos dr. A. Bauera razvitku muzeologije.
  Literatura.
  Str. 24-29
 • Mažuran-Subotić, Vesna.  Dr. Antun Bauer kao osnivač Gipsoteke u Zagrebu.
  Bilješke. - Literatura.
  Str. 82-86
 • Oklopčić, Jagoda.  Muzejski zakoni : doprinos dr. A. Bauera zakonodavnoj djelatnosti u muzejima.
  Str. 43-45
 • Radovanlija, Snježana.  Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke dr. Antuna Bauera ili kako dokumentirati kulturnu sadašnjost danas za sutra.
  Str. 97-101
 • Radovanlija, Snježana.  Bibliografija tekstova dr. Antuna Bauera objavljenih u serijskim publikacijama.
  Kazala.
  Str. 117-142
 • Radovanlija, Snježana.  Nepublicirani stručni tekstovi dr. Antuna Bauera pohranjeni u Knjižnici MDC-a.
  Str. 102-117
 • Šulc, Branka.  Višestrukost stručnog i znanstvenog djelovanja.
  Bilješke i literatura.
  Str. 5-17
 • Šulc, Branka.  Živopis prof. dr. Antuna Bauera.
  Str. 17-18
 • The biography of professor Antun Bauer.
  Prijevod Tomislav Pisk
  Str. 96-97
 • Vavra, Ivan.  Dr. Antun Bauer kao direktor Hrvatskoga školskog muzeja u Zagrebu.
  Bilješke.
  Str. 74-82
 • Zgaga, Višnja.  Antun Bauer i public relationas.
  Bilješke.
  Str. 33-36
 • Zgaga, Višnja.  Dr. Antun Bauer - kustos Muzejske zbirke Družbe braće hrvatskog zmaja u Ozlju.
  Bilješke.
  Str. 87-93