Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Slika uz tekst

Monografije

 
Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj

Pavić, Vladimira (ur.)
Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1997.
178 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-6664-00-3

 
 
War Damage to Musems and Galleries in Croatia
Pavić, Vladimira (ed.)
Zagreb : Museum Documentation Centre, 1997.
176 str. : ilustr. ; 24 cm
Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj. - Tekstovi više autora.
ISBN 953-6664-01-1