Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Katalozi izložaba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija

ISSN 1845-3686

 

 

Uz tematsku izložbu Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija  koju MDC organizira u kontinuitetu od 1982. godine, objavljuju se i popratni katalozi koji sadržavaju popis svih muzejskih publikacija objavljenih u tekućoj godini. Skraćenim bibliografskim opisom popisane su tiskane i netiskane publikacije na CD-ROM-ovima (katalozi stalnih i povremenih izložaba, muzejski vodiči, monografije, časopisi i sl.), kao i muzejski plakati, razglednice, kalendari i druga muzejska promidžbena građa. Ti katalozi čine jedinstveni bibliografski niz iz kojega se može iščitati povijest muzejskog izdavaštva, brojnost bibliografskih jedinica autora i naslova, raznolikost obrađivanih tema. Oni su važan segment u nacionalnoj bibliografiji, u kojoj muzeji kao izdavači i njihove publikacije imaju nezaobilazno mjesto.

 

Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić