Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Informatica Museologica

ISSN 0350-2325 (Tisak)

ISSN 1849-4277 (Online)

 

 

Informatica Museologica jedini je muzeološki časopis u Hrvatskoj koji kontinuirano izlazi od 1970. godine i prati muzejsku djelatnost, odražava ulogu i vizije muzejske zajednice i glas je muzealaca koji danas oblikuju raznoliki suvremeni muzejski i kulturni kontekst.
Cilj nam je da časopis postane otvoreni forum za iznošenje različitih znanja, iskustava, koncepcija i suvremenih razmišljanja te da potiče različite oblike stručnih i znanstvenih istraživanja u muzejima.

Taj stručni časopis sadržajem obuhvaća aktualne teme iz muzejske teorije i prakse, priloge, istraživanja, recenzije izložaba, recenzije muzejskih publikacija, prikaze sa skupova te informacije o tuzemnim i inozemnim iskustvima. Stalne su rubrike časopisa: Tema broja, Riječ je o ..., Iz muzejske teorije i prakse, Pogledi, iskustva, događaji ..., Kongresi, simpoziji, ICOM, Kolekcionari, Zaštita, Info.

Časopis je namijenjen muzealcima, studentima, kolekcionarima te svim zainteresiranima čitateljima. Osim stručnjaka MDC-a, u kreiranju časopisa sudjeluju brojni suradnici iz Hrvatske i inozemstva, a dio tekstova prenosimo i iz inozemnih muzejskih časopisa.

Izlazi dva puta u godini u nakladi od 600 primjeraka, na hrvatskom jeziku, sa sažecima tekstova na engleskome.

Urednica: Lada Dražin-Trbuljak
Kontakt: ldrazin@mdc.hr