Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Bibliografija prinova knjižnice MDC-a

HR ISSN 1332-9839 (Tisak)

 

 

Knjižnica MDC-a je 1994. godine započela s objavljivanjem Bibliografije prinova knjižnice MDC-a s ciljem kontinuiranog i pravovremenog informiranja korisnika s novim naslovima u knjižnici. Iz godišnjeg priljeva novih publikacija koji broji oko 800 novih naslova, pojedini svesci Bibliografije prinova predstavljaju urednički izbor s oko 80 novih naslova domaće i inozemne literature. Recentne knjižnične jedinice bibliografski su opisane uz kraći sažetak o njihovu sadržaju.
Bibliografski zapisi grupirani su u stalne tematske skupine: Muzeologija; Muzeji, galerije i zbirke; katalozi stalnih i povremenih izložaba; Povijest, kulturna povijest, povijest umjetnosti; Stručni i znanstveni skupovi; Bibliografije; Časopisi. Navedene tematske skupine odražavaju sadržaj knjižnične građe i nabavne politike knjižnice MDC-a.
Bibliografija se objavljuje kao polugodišnjak i u elektroničkom izdanju pod naslovom Prinove knjižnice MDC-a.

 

Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Kontakt: sradov@mdc.hr