Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Ciklus radionica: Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

 

Kratki opis radionica
Ciklus tematskih radionica pod zajedničkim naslovom "Kako objaviti dobru muzejsku knjigu" bavi se specijaliziranim pitanjima i problematikom iz suvremenog muzejskog nakladništva.
Muzejske se djelatnike nastojati upoznati sa strandardiziranim odrednicama muzejskih publikacija, i to prvenstveno onih specifičnih za muzejsko nakladništvo, kao što su katalozi stalnih i povremenih izložaba, katalozi muzejskih zbirki te vodiči kroz muzejske postave.
Na primjerima dobre prakse iz hrvatskoga odnosno inozemnog nakladničkog korpusa obraditi će se teme svrhe i namjene pojedinih vrsta muzejskih publikacija, pitanja njihovih osnovnih sadržajnih i formalnih elementa kao i medija, autorstva, vizualnog identiteta itd.
Uz teorijski i pokazni dio, na radionicama će se omogućiti i praktični rad vođen vrsnim stručnjacima koji će polaznicima ponuditi osnovna znanja neophodna za izradu kvalitetnih muzejskih publikacija. (više)

 

 

 
Muzejski časopisi - stanje i perspektive
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Časopisi se u hrvatskome muzejskom izdavaštvu javljaju vrlo rano, ponekad i uz same početke rada muzeja poput Starohrvatske prosvjete (1895.) Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ili Bullettino di archeologia e storia Dalmata (1878.) Arheološkoga muzeja u Splitu. Mnogi od njih se objavljuju i danas u više-manje ustaljenoj periodičnosti i u višegodišnjem kontinuitetu kao jedno od sredstava kojima muzeji komuniciraju svoja stručna i znanstvena dostignuća u radu na muzejskoj građi te kulturnoj baštini područja u kojemu djeluju.

1. radionica - 23.3.2015. (više)

     
 
Muzejski vodiči - tiskani i(li) elektronički
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski su vodiči, kao još jedna specifična vrsta za muzejsko izdavaštvo, publikacije kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i postavima. Upravo su oni publikacije koje su namijenjene najširoj i najraznolikijoj publici! Stoga, muzejski vodiči zbog svojih značajnih muzeoloških funkcija te sadržajnih i formalnih specifičnosti, zahtijevaju posebnu pažnju muzeja i njihovih priređivača. Nužna specijalistička znanja, koja muzejski djelatnici ne stječu formalnim obrazovanjem, moći će se steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci.

1. radionica - 31.3.2014. (više)

Foto-galerija

     
 
Nakladnički izazovi za muzeje - publikacije za osobe s invaliditetom
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Suvremeni muzeji su kao socijalno osjetljive i humane javne ustanove s visokom svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti konzumiranja kulturnih sadržaja pohranjenih u njihovim fondovima i na izložbama, otvoreni svima kategorijama posjetiteljima. Stoga svoje usluge muzeji nastoje pružiti i osobama s invaliditetom. Jedan od oblika komuniciranja su i publikacije koje trebaju biti priređene i izrađene prema standardima za pojedine skupine invalidnih osoba te u skladu s osnovnim elementima pojedinih specifičnih vrsta muzejskih publikacija.

1. radionica - 8.4.2013. (više)

2. radionica - 9.12.2015. (više)

Foto-galerija

     
 
Uvod u elektroničko muzejsko nakladništvo
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Na tematskoj radionici "Muzejsko elektroničko nakladništvo" iz ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu nastojati će se obraditi važna pitanja vezana za osnovne sadržajne i formalne elemente elektroničkih publikacija koje su u muzejskoj djelatnosti prepoznate kao idealan medij za prenošenje specifičnih multimedijskih muzejskih poruka.

1. radionica - 17.12.2012. (više)

Foto-galerija

     
 
Muzejske publikacije za djecu i mlade
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejske publikacije za djecu i mlade zauzimaju značajno mjesto u muzejskom nakladništvu zbog svojih specifičnosti i namjena. Na tematskoj radionici "Muzejske publikacije za djecu i mlade" nastojati će se definirati njihova svrha, razmatrati će se pitanja određivanja osnovnih odrednica sadržajne koncepcije pojedinih edukativnih publikacija s obzirom na njihovu namjenu i dob korisnika.

1. radionica - 16.04.2012. (više)

2. radionica - 27.10.2014. (više)

Foto-galerija (16.04.2012)

     
 
Što je to muzejski katalog
 

Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Na radionici će se predstaviti osnovni sadržajni i formalni elementi koje treba zadovoljiti kvalitetan muzejski katalog. Cilj je odgovoriti na pitanja - što je muzejski katalog, zašto je katalog specifičan za muzejsko nakladništvo, koji su vrste i oblici muzejskoga kataloga?

1. radionica - 06.05.2011. (više)

2. radionica - 13.06.2011. (više)

Foto-galerija

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
     
     
     
     
     
     
Voditeljica radionica:
Snježana Radovanlija Mileusnić
T: +385  01 48 47 914