Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

U MDC-u su radili

RAVNATELJI MDC-a
 
dr.sc. Antun Bauer (1955. - 1976.)
 
Dubravka Mladinov (1976. - 1980.)
 
dr.sc. Tomislav Šola (1981. - 1989.)
 
mr.sc. Branka Šulc (1989. - 1996.)
 
STRUČNI DJELATNICI
 
Ljerka Kanižaj
 
Đurđa Petravić
 
Lada Prister
 
Ruža Marić (Muzej Vukovara u progonstvu)
 
Jadranka Vinterhalter
 
Marinka Fruk
 
Markita Franulić
 
Želimir Laszlo
 
Vladimira Pavić
 
knjižnica
 
Mira Heim
 
arhiv
 
Mato Batorović (Muzej Iloka u progonstvu)
 
Jozefina Dautbegović
 
informatička služba
 
Nena Radosavljević
dr.sc. Ana Garvas Delić
mr.sc. Maja Cvitaš
Radovan Sedmak
Edin Zvizdić
Doroteja Živčec
 
pomoćno stručno osoblje
 
Silvija Tisanić
Stanka Mordžin
Vladimira Lamot
Jasminka Franić
 
PRAVNA SLUŽBA
 
Drago Halić
Vanja Zaninović
Đorđe Ujvari
Jagoda Oklopčić
 
FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
 
Matko Kutleša
Ljiljana Kajzer
Denisa Ivušić
Tonka Žilić
Mika Janjić
 
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
 
Dragica Ambruš
Ljiljana Matijević
Vlasta Zagrajski
Božidar Jelušić
Kristina Majić
Tamara Tomašković
 
SPREMAČICE
 
Katica Fuđa
Ljubica Munjić