Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Djelatnici

Ako se želite direktno obratiti nekom od djelatnika Muzejskog dokumentacijskog centra učinite to na ove brojeve telefona i e-mailove • Lada Dražin-Trbuljak, muzejska savjetnica, matičarka
 • +385 (0)1 48 17 054
 • ldrazin@mdc.hr


 • Tea Rihtar Jurić, arhivistica, dokumentaristica (na porodiljnom)
 • +385 (0)1 48 17 043
 • trihtar@mdc.hr

 • Maja Kocijan, viša stručna savjetnica
 • +385 (0)1 48 47 897
 • mkocijan@mdc.hr
 
 • Ivona Marić, dokumentaristica
 • +385 (0)1 48 17 043
 • imaric@mdc.hr

 • Ivan Branimir Guberina, voditelj marketinga i odnosa s javnošću
 • +385 (0)1 48 17 065
 • iguberina@mdc.hr

 • Mirna Šimat, informatičarka
 • +385 (0)1 48 17 087
 • msimat@mdc.hr

 • Denis Bučar, informatičar/administrator
 • +385 (0)1 48 76 572
 • dbucar@mdc.hr

 • Vesna Brtičević, voditeljica financijsko-računovodstvene službe
 • +385 (0)1 48 17 078
 • financije@mdc.hr

 • Marinko Tirić, manipulant/blagajnik
 • +385 (0)1 48 17 086
 • mtiric@mdc.hr

 • Tamara Tomašković, voditeljica ureda ravnateljice / tajnica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 • +385 (0)1 48 17 085
 • tamara@mdc.hr

 • Renata Roca, administrativna referentica
 • +385 (0)1 48 47 897
 • rroca@mdc.hr
 
 • Mira Sadrić, spremačica
 • +385 (0)1 48 47 897