Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Zbirke

Knjižnični fond, koji se svake godine obogaćuje s prosječno 800 novih naslova, ustrojen je u nekoliko zbirki.

  Zbirka knjiga sadržava publikacije hrvatskih i inozemnih autora s područja muzeologije, muzeografije i zaštite muzejskih predmeta, ali i kulturne povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije i drugih srodnih znanosti. Obuhvaća monografije, priručnike, zbornike, studije, zbirke eseja, muzejske, arheološke, kulturno-povijesne vodiče. Zasebnu cjelinu čini Referalna zbirka sa sadržajno specijaliziranim enciklopedijama, rječnicima, leksikonima, muzejskim adresarima.
     
  Zbirka periodike obuhvaća godišnjake, časopise i novine primarno muzejske i muzeološke tematike u izdanju hrvatskih i inozemnih muzeja, muzejskih udruga ili specijaliziranih nakladnika. Oko 350 tekućih naslova omogućuje uvid u recentna muzejska događanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
     
  Zbirka kataloga izložaba najveća je knjižnična zbirka. Ujedno je i jedinstvena zbirka u Hrvatskoj jer sadržava najcjelovitiju izdavačku produkciju hrvatskih muzeja i galerija. Zbirka se redovito popunjava, a organizira se i izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Obuhvaća i velik broj inozemnih kataloga povremenih izložaba.
     
    Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija sadržava znanstvene radove hrvatskih muzejskih djelatnika s područja muzeologije i informacijskih znanosti.
     
  Zbirku rukopisa čine neobjavljeni stručni radovi stručnjaka MDC-a, hrvatskih muzejskih djelatnika, studenata muzeologije. Obuhvaća seminarske i diplomske radove, stručne radove za muzejska zvanja, izvješća, stručna mišljenja, muzeološke koncepcije, elaborate.
     
  Zbirka elektroničkih publikacija najmlađa je knjižnična zbirka koja sadržava CD-ROM-ove muzejske tematike. To su većinom izdanja hrvatskih muzeja i odnose se na kataloge povremenih izložaba, multimedijske vodiče kroz stalne postave ili tematske monografije.
     
  Zbirka Bauer obuhvaća donaciju raritetnih muzejskih časopisa, vodiča, kataloga izložaba, likovnih monografija i druge knjižnične građe s tematikom muzeja. U zbirci su sadržane i tiskane i netiskane publikacije Antuna Bauera, a među njima iznimno mjesto ima Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke.