Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Prinove knjižnice

Prinove knjižnice MDC-a

ISSN 1845-2507

Info za korisnike
Impresum


Prinove knjižnice MDC-a mrežno je dostupna elektronička bibliografska baza podataka sa sažecima. Specijalizirana je za područje muzeologije i znanja o muzejima. Sadržava bibliografske zapise o recentnim publikacijama hrvatskih i inozemnih autora u izdanju muzeja, muzejskih udruga i srodnih baštinskih ustanova.

Jednostavno pretraživanje