Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Prinove knjižnice MDC-a

ISSN 1845-2507

Info za korisnike
Impresum

 

Prinove knjižnice MDC-a mrežno je dostupna elektronička bibliografska baza podataka sa sažecima. Specijalizirana je za područje muzeologije i znanja o muzejima. Sadržava bibliografske zapise o recentnim publikacijama hrvatskih i inozemnih autora u izdanju muzeja, muzejskih udruga i srodnih baštinskih ustanova. Tematski je vezana za hrvatske i inozemne muzeje, muzejske zbirke i izložbe, arheološke lokalitete, muzeološku literaturu i literaturu o preventivnoj zaštiti. Svaki bibliografski zapis popraćen je informativnim opisnim sažetkom koji ukratko prikazuje osnovni sadržaj publikacije.

Kao višegodišnja kumulativna bibliografija donosi popis bibliografski obrađene građe objavljene u Bibliografiji prinova knjižnice MDC-a  koja se kao serijska publikacija objavljuje od 1994. godine. Bibliografija se godišnje ažurira s prosječno 140 novih bibliografskih zapisa koji čine reprezentativni uzorak godišnjih akvizicija knjižnice MDC-a. Prati rad popunjavanja knjižničnih zbirki i upoznaje korisnike s njezinim sadržajem.

Javno je dostupna radi zadovoljavanja stručnih i znanstvenih te drugih potreba korisnika i jedan je od oblika promidžbe muzejskog izdavaštva.

 

Kontakt
Snježana Radovanlija Mileusnić
T: + 385 (0)1 48 47 914
E: sradov@mdc.hr

 

 

Datum zadnjeg ažuriranja: 24.5.2013.