Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Jeste li čitali?

LUKA & ANTUN SORKOČEVIĆ : diplomati i skladatelji / <autori tekstova Tonko Marunčić et al. ; urednica Pavica Vilać ; prijevod Graham McMaster>. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji, 2014. - 345 str. : ilustr. u boji ; 28 cm

Tekstovi više autora.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Summaries.- Bibliografija.

ISBN 978-953-7037-47-5

Međunarodnim simpozijem "Glazba u muzeju – muzeji glazbe", u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra (MDC) iz 2013. godine, te objavljenim izlaganjima u časopisu "Muzeologija" br. 51, sumirana su iskustva hrvatskih i inozemnih muzeja na sakupljanju, obradi, prezentaciji i objavi glazbene baštine. Katalog izložbe Dubrovačkih muzeja "Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji", urednice Pavice Vilać, ravnateljice Dubrovačkih muzeja, dragocjen je prilog muzeološkog promišljanja te rijetko obrađivane teme. Katalog je dobio i godišnju nagradu Hrvatskoga muzejskog društva za 2014. godinu u kategoriji za realizirani izdavački projekt, a rezultat je izložbe održane u dubrovačkom Kulturno-povijesnom muzeju od 29. srpnja do 18. studenoga 2014. godine. Dubrovački muzeji su 2011. godine započeli sa velikim godišnjim izložbenim projektima čiji je cilj brendiranje Dubrovnika na temelju njegove bogate kulturne i povijesne baštine te tako izložba "Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji" nastavlja niz središnjih godišnjih izložbenih projekata velikih imena dubrovačkoga kraja poput Ruđera Boškovića, Svetog Vlahe i Stjepana Gradića. Tim projektom, u povodu 280. obljletnice rođenja Luke Sorkočevića, prvoga hrvatskog simfoničara, Dubrovački muzeji javnosti su željeli prikazati veličinu ličnosti i važnost koju nose imena Luke i Antuna Sorkočevića, skladatelja, diplomata i dubrovačkih plemića, ne samo za dubrovački kraj, već za cijelokupnu hrvatsku kulturnu baštinu. U katalogu izložbe, čije tekstove potpisuju stručnjaci iz Dubrovačkih muzeja dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender i mr. sc. Tonko Marunčić, ugledni hrvatski muzikolozi i povjesničari, akademkinja Koraljka Kos, akademik Stanislav Tuksar, akademik Zoran Juranić, akademik Nenad Vekarić, dr. sc. Vjera Katalinić, dr. sc. Ivana Tomić Ferić, dr. sc. Vincije B. Lupis i Vilena Vrbanić, čitatelj na uvid dobiva informacije ne samo o glavnim protagonistima ove izložbe i kataloga, Luki Sorkočeviću, najvažnijem dubrovačkom skladatelju, vrsnom diplomatu i dubrovačkom plemiću i Antunu Sorkočeviću, skladatelju, plemiću i prvom gradonačelniku Dubrovnika u doba francuske uprave, već i o samoj povijesti kulturne baštine i glazbene kulture na području Dubrovnika i Hrvatske od 18. do 21. stoljeća. Okosnica kataloga leži u životu i glazbenom djelovanju Luke i Antuna Sorkočevića koji su se glazbom bavili amaterski iz zabave i ljubavi te njihovom radu u javnoj službi gdje su se istaknuli u diplomatskim misijama ključnima za razvoj Dubrovačke republike. "Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji", opsežna je priča koja na 350 stranica i mnoštvom ilustracija u boji prikazuje život i rad oca i sina, Luke i Antuna, njihovo kulturno stvaralaštvo i glazbenu ostavštinu koja obuhvaća raznovrsnu građu arhivskih dokumenata, notnih zapisa, knjižnu građu, djela likovne umjetnosti te suvremena notna izdanja i nosače zvuka. Izložba i katalog obraćaju se najširoj publici, ljubiteljima glazbene baštine, kulturne povijesti, likovne umjetnosti, ali i stručnjacima, povjesničarima i arhivistima, svima onima koji su željni prekrasnih muzejskih izložbi čija pozadina priča priču o pojedincu zaslužnom za stvaranje kulturne povijesti jednoga naroda i jednoga kraja. (Nina Pašalić)