Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

O knjižnici

Knjižnica Muzejskoga dokumentacijskog centra (MDC-a) specijalna je knjižnica utemeljena 1955. godine donacijom osnivača MDC-a dr. Antuna Bauera.

Knjižnični fond, koji ima oko 40.000 jedinica, pokriva područje znanja o muzejima i muzejskoj djelatnosti. Obuhvaća muzeološku literaturu te izdanja hrvatskih i inozemnih muzeja i galerija.

Knjižnica svoju građu nabavlja dugogodišnjom razmjenom s muzejskim, muzeološkim i srodnim institucijama iz Hrvatske i inozemstva, poklonima i kupnjom, a u skladu s precizno definiranom nabavnom politikom koja je odraz stručnih, znanstvenih, obrazovnih i informativnih potreba i zahtjeva hrvatske muzejske zajednice.

Svojim knjižničnim fondom, popratnim informacijskim pomagalima (katalozima, bazama podataka) i uslugama knjižnica MDC-a nastoji podržavati osnovne djelatnosti i poslanje MDC-a kao središnje točke hrvatske mreže muzeja. Ona je ujedno i referentno mjesto za cijelu hrvatsku muzejsku zajednicu, koja obuhvaća akademsku skupinu korisnika (teoretičare i profesore muzeologije i informacijskih znanosti, studente, poslijediplomante) i muzejske djelatnike (od muzejskih tehničara i kustosa pripravnika do muzejskih savjetnika). Svojim fondom ustrojenim u nekoliko velikih zbirki knjižnica je otvorena i korisničkoj skupini drugih znanstvenih disciplina kao što su povjesničari i povjesničari umjetnosti, konzervatori i restauratori, ali i drugim interesnim skupinama poput novinara ili stručnjaka nacionalnoga leksikografskog zavoda.

Postavite pitanje knjižničaru vezana za knjižnični fond, predložite novi naslov za nabavu, zatražite pomoć u rješavanju knjižničarskih pitanja i sl.
 
 
Kontakt
Snježana Radovanlija Mileusnić
T: + 385 (0)1 48 47 914
E: sradov@mdc.hr