Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Arhiv

 

Arhiv muzeja i galerija Hrvatske sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova. Dokumentacija o muzejima i galerijama u Hrvatskoj sistematizirana je za svaku pojedinu ustanovu, a prikupljeni podaci objedinjeni su po temama pa Arhiv muzeja i galerija obuhvaća nekoliko cjelina: Arhiv Muzeja i galerija u Hrvatskoj, Arhiv Domovinskog rata i Personalni arhiv hrvatskih muzealaca.


Arhiv muzeja i galerija Hrvatske
 
 
Sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj, izvještaje o radu, programe rada i aktivnosti svakog muzeja i galerije, ankete, elaborate, dokumentaciju o suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i  inozemstvu, kao i sa sredinom u kojoj djeluju. U Arhivu muzeja i galerija Hrvatske također su skupljeni podaci o stručnim seminarima, novim postavima u muzejima, obrađeni problemi inventiranja, konzerviranja i čuvanja muzejskog materijala, zabilježena izlaganja, nacrti postava izložaba, zapisani podaci o izdavačkoj djelatnosti, podaci o zgradama, preseljenjima, o renoviranjima, adaptacijama prostora u kojima su smješteni muzeji i galerije, prikupljeni ispisi iz registra te pisma i prijedlozi, zapisi o cjelokupnom javnom djelovanju svake ustanove i niz drugih dokumenata koji se odnose na osoblje muzeja i galerija, kao i na aktualnu muzeološku problematiku.

 
 
 
Arhiv Domovinskog rata
 
 
U tom se arhivu čuvaju dokumenti tematski vezani za Domovinski rat (1991.-1995.), podaci o muzejskim i galerijskim ustanovama koje su bile na okupiranom području, o stanju muzejske i galerijske građe tijekom rata, evidencija o poduzetim mjerama zaštite baštine u skladu s međunarodnim konvencijama, podaci o krađama kulturnog blaga, izvješća istraživačkih misije ICOM-a, Vijeća Europe i UNESCO-a sastavljena o ratnim štetama na muzejskim zgradama i muzejskim predmetima, u suradnji s MDC-om kao i registar ratnih šteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj.

 
 
 
Osnovan je početkom 2002. kao dio Arhiva muzeja i galerija Hrvatske s ciljem skupljanja i čuvanja relevantnih podataka nastalih djelovanjem istaknutih pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji su svojim radom i angažmanom pridonijeli usponu muzejske struke i afirmaciji sredine u kojoj su živjeli.
Skupljanjem podataka za Personalni arhiv obogaćuje se kulturna povijest Hrvatske, olakšava istraživački rad mlađim generacijama i stvara građa za buduće muzejske publikacije. Taj dio nematerijalne baštine ima istu vrijednost kao i drugo arhivsko gradivo i podliježe propisu o zaštiti kulturnih dobara.
 
 
Kontakt
Iva Validžija
T: + 385 (01) 48 17 046
E: