Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Info za korisnike

 
kome su namijenjene usluge
MDC je svojim zbirkama i građom te uslugama otvoren stručnoj muzejskoj zajednici, postdplomantima, studentima, učenicima, istraživačima i znanstvenicima, novinarima, kolekcionarima, ljubiteljima i proučavateljima umjetnosti, arheologije, etnologije, numizmatike i drugih muzeologiji srodnih znanosti te svim drugim zainteresiranim korisnicima.

 

 
usluge
Pružamo vam sljedeće usluge u skladu s internim pravilnicima:
 • uvid i korištenje zbirki u prostorima MDC-a
 • uvid i korištenje knjižničnih zbirki u čitaonici Knjižnice MDC-a
 • uvid i korištenje arhivskih zbirki u prostorima MDC-a
 • uvid i korištenje baza podatka u prostorima MDC-a
 • uvid u podatke iz Registra muzeja, galerija i zbirki RH
 • posudba građe iz zbirki MDC-a
 • posudba građe iz knjižnice MDC-a
 • posudba građe iz arhive MDC-a
 • tematska pretraživanja fondova
 • informativne usluge u usmenom, pismenom ili elektroničkom obliku
 • edukacija korisnika, savjeti i preporuke

 

 
radno vrijeme za korisnike
zbirka muzejskih plakata: ponedjeljak – petak, 10-12 sati; voditeljica: Tončika Cukrov
knjižnica: ponedjeljak – petak, 10- 14 sati; i po dogovoru; voditeljica: Snježana Radovanlija Mileusnić
arhiv: ponedjeljak – petak, 10-12 sati; voditeljica: Iva Validžija
fototeka: ponedjeljak – petak, 10-12 sati
videoteka: ponedjeljak – petak, 10-12 sati; voditeljica: Lada Dražin-Trbuljak
 
  
uvjeti korištenja zbirki, knjižnice i arhiva MDC-a temelje se na odredbama
 

 

Uvjeti su navedeni uz obrazac zahtjeva za davanje na uvid i korištenje građe i podataka Muzejskog dokumentacijskog centra.
Pruzimanjem građe korisnik se obvezuje da će:

- građu koristiti isključivo za svoj stručni / znanstveni rad, te da je neće predavati drugim osobama;
- poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003);
- prilikom objavljivanja navoditi izvor i autora korištene dokumentacijske građe.

 
Kao izvor navodi se: Muzejski dokumemantacijski centar, Zagreb
Ime i prezime autora navodi se kako je navedeno na originalu
Navedene usluge su besplatne.